Landelijk partner voor zakelijke en arbeidsmediation

Waar samengewerkt wordt, vallen spaanders. Mediator Ingrid schrijft er over in haar blog. De 4 grootste problemen bij samenwerken worden door haar belicht. Ook reikt ze mogelijke oplossingen aan.

Het gaat dan om de volgende mogelijke conflictbronnen:

  • Niet luisteren
  • Doel onduidelijk
  • Geen taakverdeling
  • Elkaar niet aanspreken

Op tijd actie ondernemen, loont. Als de samenwerking binnen een team moeizaam gaat, maak het bespreekbaar met je teamleden. Onderzoek met elkaar of de knelpunten en oplossingen boven water komen. Lukt het niet om met elkaar te ontdekken wat er nodig is? Schakel dan op tijd advies en hulp in van een derde. Hierdoor voorkom je verdere escalatie, verzuim, ontslag, daling van de productiviteit en ontevreden klanten.

Lees hier het hele blog-artikel over de 4 grootste problemen bij samenwerken.