Landelijk partner voor zakelijke en arbeidsmediation

Als MfN-registermediators hebben wij ons aan bepaalde spelregels te houden. Hiermee bewaken we zowel onze neutraliteit als de kwaliteit die we leveren. De belangrijkste van alle spelregels voor de registermediator (want die overkoepelt alle andere regels) is dat we ons te allen tijde ethisch en integer gedragen. Dus dat we continu zowel onze professionele code als de algemene sociale en ethische normen naleven.

Daarnaast hebben we vanuit het MfN nog deze aanvullende gedragsregels:
1. Transparantie; door vanaf de eerste minuut helderheid en duidelijkheid te verschaffen over de werkwijze en onze rol daarin weten alle partijen precies wat ze van ons mogen verwachten en ontstaat er vertrouwen.
2. Partij-autonomie; alle betrokken partijen handelen zelfstandig, maken zelf hun keuzes en dragen daar zelf verantwoordelijkheid voor. Wij hebben de verantwoordelijkheid dat te bewaken. Soms geven we informatie om de partijen een keuze te helpen maken, maar we doen nooit een uitspraak over de kwestie.
3. Onafhankelijkheid; we zijn als mediator totaal onafhankelijk van de uitkomst van de mediation. Er is nooit een persoonlijke of zakelijke relatie die dit in de weg kan zitten, anders dragen we de mediation over aan iemand die dit niet heeft.
4. Onpartijdigheid; we hebben geen enkele vooringenomenheid tegenover een partij en houden gedurende de complete mediation een neutrale rol. Zo hebben we een vertrouwenspositie tegenover alle betrokken partijen.
5. Vertrouwelijkheid; Zowel wijzelf als de betrokken partijen tekenen een geheimhoudingsplicht. Ook dit bevordert het vertrouwen tussen de partijen waardoor er vrijuit gesproken kan worden. Dit geldt ook nadat de mediation is afgerond (tenzij anders is afgesproken).
6. Competentie; we nemen een mediation alleen aan als we ervan overtuigd zijn dat we de kwaliteiten in huis hebben om de mediation goed te begeleiden. Denk aan kennis van communicatie en conflictoplossing, onderhandelingsconcepten en interventietechnieken. Maar ook inhoudelijke deskundigheid op het terrein waarop de kwestie zich afspeelt.
7. Werkwijze; wij zijn als mediator verantwoordelijk voor hoe het proces verloopt en bewaken dit dan ook. Dat houdt onder andere in dat we van tevoren een mediationovereenkomst afsluiten met de betrokken partijen waarin we het proces vastleggen. We checken ook of dit (en de mogelijke gevolgen ervan) voor alle partijen helder is.
8. Kosten; voordat de mediation start zijn duidelijke afspraken gemaakt over tarieven en wie dat betaalt. Dit leggen we ook vast in de mediationovereenkomst.

Je ziet dat een mediator niet zomaar wat doet (of mag doen). En dat is maar goed ook. Want het gaat over mensen. Met conflicten. Die vaak een enorme impact op hun leven hebben. Dan moet alles gewoon goed zijn.

Spelregels voor de registermediator