Landelijk partner voor zakelijke en arbeidsmediation

De mediators van MediationMessenger voeren geen rechtszaak, we spreken geen straf uit maar we spreken u ook niet vrij. Wij pleiten altijd voor een gezamenlijke oplossing van een geschil. Maar echt het mooiste van ons werk is als we kunnen helpen te voorkomen dat iets uit de hand loopt en een conflict wordt.

Voorkomen

Nu zijn conflicten onvermijdelijk in elke organisatie. Verschillende belangen, communicatiestoornissen en misverstanden kunnen al snel leiden tot spanningen tussen medewerkers, afdelingen of zelfs tussen bedrijven. Als professionele mediators begrijpen wij dat het voorkomen van conflicten de sleutel is tot een gezonde werkomgeving en duurzame zakelijke relaties.

Vroegtijdig aanpakken

Door vroegtijdig conflicten aan te pakken, voorkomen we dat ze escaleren tot juridische geschillen of langdurige arbeidsconflicten. Dit bespaart niet alleen aanzienlijke kosten voor juridische procedures, maar minimaliseert ook de negatieve invloed op de productiviteit en de bedrijfscultuur.
Daarom zijn wij altijd en overal snel inzetbaar om u te helpen. Voor zakelijke en arbeidsmediations, voor werkgevers, zzp-ers en voor werknemers.
We gaan empathisch en in vertrouwen te werk, zodat u uw energie weer kan gaan richten op positieve zaken.

MediationMessenger is een landelijk werkend netwerk van MfN-registermediators.
Neem contact met ons op voor een vraag of situatie waar u mee zit en leer de mediators van MediationMessenger kennen.

De sleutel tot een gezonde werkomgeving