Landelijk partner voor zakelijke en arbeidsmediation

Letselschade mediation

 

Kom sneller verder met de MediationCirkel!

MediationMessenger heeft een praktische methode ontwikkeld om langlopende dossiers door middel van mediation sneller tot tevredenheid af te wikkelen: de Letselschade MediationCirkel .
In 12 uur van kennismaken naar een bevredigende oplossing, en daarmee is de cirkel rond.

De afwikkeling van letselschadedossiers neemt soms jaren in beslag, door de juridische en medische complexiteit. Het herstelproces van de lichamelijke en emotionele gevolgen verloopt voor ieder in zijn persoonlijke tempo. Het realiseren van een nieuw toekomstperspectief kan door de gedupeerde als emotioneel belastend ervaren worden. De MfN-mediators van MediationMessenger zijn zich bewust van de emotionele rollercoaster die een slachtoffer van letselschade doormaakt.

In de gedragscode Behandeling Letselschade wordt mediation benoemd als methode om sneller tot een eindregeling te kunnen komen. Gedupeerden mogen rekenen op een vlotte afwikkeling van hun letselschadezaak zodat hun blik weer op de toekomst gericht kan worden.

De MediationCirkel is een methode waarbij de flexibiliteit en de persoonlijke aandacht opvallen. Iedere fase wordt naar persoonlijke behoefte flexibel ingericht met respect voor de belevingswereld van het slachtoffer.

Partijen hebben vooraf duidelijkheid:

  • de looptijd: ongeveer 12 uur
  • het proces: zie de mediatoncirkel
  • de kosten: € 2.500,= ex btw

Wilt u ook sneller verder? Neem contact op met onze mediators.

 

Letselschade mediation

Bij een letselschade mediation gaan partijen met elkaar in gesprek met daarbij een mediator.

Het doel is om binnen de mediation afspraken over de afwikkeling van de letselschade vast te leggen.

In de mediation worden tal van onderwerpen besproken:

  • Herstel
  • Erkenning
  • Verlies van inkomsten
  • Medische aspecten
  • Huishoudelijke hulp
  • Etc.

Letselschade mediation in 12 uur 

Het eerste kwart/0-3 uur
Partijen zetten de eerste stap naar een gezamenlijke oplossing. Zo kiezen zij voor een positieve start van het traject.
De mediation begint altijd met een telefonisch kennismakingsgesprek met de beide betrokken partijen: de benadeelde en de aansprakelijke. De aparte intake-afspraken worden gemaakt. Tijdens het kennismakingsgesprek is er ruimte voor de sociale en emotionele aspecten waarmee de benadeelde kan worstelen. 

Het tweede kwart/3-6 uur
De kennismaking met partijen heeft plaatsgevonden. Het eerste mediationgesprek vangt aan. De partijen gaan samen actief aan de slag en maken samen met de mediator een agenda voor de onderwerpen in de mediation. Er blijft ruimte om de onderwerpen en de gedachten van de partijen verder te verkennen.

Tussendoor
Deze tussenliggende periode gebruiken de partijen om het eerste mediationgesprek te verwerken. Dit is belangrijk, partijen kunnen gaan denken aan mogelijke oplossingen. Dit is de aanloop naar de volgende fase van de MediationCirkel.

Het derde kwart/6-9 uur
Partijen zijn nu al over de helft naar een mogelijke oplossing.
De bevindingen van het eerste gesprek en de tussenliggende periode zijn onderwerp van gesprek en krijgen een verdere uitdieping. Zo ontwikkelt dit kwart zich tot een opbouwende positieve fase in het geheel.

Het vierde kwart/9-12 uur
De cirkel is bijna rond.
In deze periode draait het om het verder uitwerken van de wederzijdse bevindingen naar een voor beiden aanvaardbare vaststellingsovereenkomst.