Landelijk partner voor zakelijke en arbeidsmediation

Preventieve mediation en pre-mediation zijn twee verschillende begrippen. Maar veel mensen, zelfs mediators, halen beide door elkaar. En juist de verschillen kunnen, mits goed toegepast, zeer effectief zijn. Wat zijn die verschillen en wanneer zet je welke methode in? Dat wordt in deze blog uitgelegd door Leo Vuijst, directeur Insolving en MfN-registermediator aangesloten bij MediationMessenger.

Beide methodes hebben het woord mediation in zich. Onder mediation verstaan we het proces dat partijen met een kwestie helpt om tot een oplossing te komen onder begeleiding van een neutrale derde. Deze neutrale derde is de mediator. Wanneer deze mediator zich houdt aan de regels van de Mediators Federatie Nederland, zal het in de meeste gevallen een zogenaamde MfN-registermediator zijn. MfN-registermediator is een beschermde titel. En de kwestie is vaak een conflict, maar dat hoeft niet. Het kan ook een gevoelig of lastig onderwerp zijn, waarbij een neutrale en vakkundige derde (de mediator) de partijen kan helpen een oplossing te bereiken.

Preventieve mediation

Preventieve mediation is het vooraf doorspreken van mogelijke gebeurtenissen of kwesties die later zouden kunnen plaatsvinden. Zeg maar het proactief gelijk zetten van de klokken. Preventieve mediation is goed toepasbaar bij een positieve wil om samen te werken.

Preventieve mediation op de werkvloer kan onder meer toegepast worden bij:

  • Het begin van een samenwerking (zoals startup, vof, joint venture of maatschap);
  • Opzet of toetreding familiebedrijf (familiestatuut);
  • Het begin van een belangrijk dienstverband;
  • Voor het starten van een veranderingstraject.

De afspraken uit deze preventieve mediation worden vaak vastgelegd. Bijvoorbeeld in een aandeelhoudersovereenkomst, managementovereenkomst, arbeidsovereenkomst. Maar de afspraken kunnen ook een psychologisch contract vormen zonder dat het op papier staat. Meer weten?

Pre-mediation

Pre-mediation is een gesprek van partijen met een neutrale derde. Deze neutrale derde kan een mediator zijn, maar dat is niet altijd het geval. Het doel van een pre-mediation is het verkrijgen van duidelijkheid of het dejuridiseren van een kwestie. Een pre-mediation bestaat normaal gesproken uit maximaal één gesprek. Een pre-mediation is minder geformaliseerd dan een mediation. Zo ontbreekt bij een pre-mediation normaal de mediationovereenkomst, maar kunnen er wel mondeling afspraken gemaakt worden over zaken als vertrouwelijkheid.

Een pre-mediation kan een voorfase zijn van een mediation, maar dat hoeft niet. Sommige zaken worden in één keer al opgelost.

De overheid, zoals gemeenten, gebruikt ook de term pre-mediation. Maar dan is er vaak sprake van een gesprek met een (klagende) burger en een ambtenaar zonder de aanwezigheid van een neutrale derde. Doel is vaak verheldering verschaffen en het voorkomen dat de klacht wordt doorgezet.

Terwijl preventieve mediation zonder gevoelige kwestie en vooraf wordt toegepast, bestaat er bij pre-mediation vaak wel een conflict of irritatie en wordt deze achteraf ingezet. Meer weten?

Geen mediation

Preventieve mediation en pre-mediation hebben beide de term ‘mediation’ in zich. Toch zijn beide technieken geen officiële mediations. Dit omdat de bescherming van het MfN-Mediationreglement (de algemene voorwaarden waaronder een MfN-registermediator werkt) niet bindend is. Noch wordt er vooraf een mediationovereenkomst getekend, waarbij zaken als geheimhouding en vertrouwelijkheid uitdrukkelijk worden afgesproken. Ook is er niet altijd sprake van een neutrale gespreksbegeleider (MfN-registermediator).

Maar zolang partijen zich bewust zijn van de verschillen tussen de methodes (wel of niet met de term mediation in zich), kunnen ze voor specifieke gevallen nuttig en goed werken. Neem gerust contact op met ons om vooraf te kijken welke methode het beste bij uw situatie past.