Landelijk partner voor zakelijke en arbeidsmediation

Pre-mediation is een lichte vorm van mediation die je toepast op een situatie waarin er al wel irritatie is, maar dat nog niet is geëscaleerd naar een conflict. Een compleet mediationtraject is dus niet nodig, maar je wilt escalatie (en alle gevolgen van dien) voorkomen.

Wat houdt pre-mediation precies in?
Pre-mediation is een wat lichtere variant van mediation. Net als bij reguliere mediation zorgt een neutrale derde partij ervoor dat de betrokkenen hun beweegredenen en normen en waarden uitspreken. Hierdoor hebben beide partijen helder waar de irritatie precies zit en vallen mogelijke foute aannames weg. In deze fase is het doel om duidelijk te krijgen wat nou precies de spanningen veroorzaakt en wat de gewenste oplossingsrichting is.

Behalve dat pre-mediation meestal korter duurt (vaak is het maar één gesprek), heeft het ook een wat informeler karakter. Hierdoor voelt het voor de betrokkenen laagdrempeliger waardoor mensen er meer voor openstaan. Bij volledige mediation ondertekenen de betrokken vooraf een mediation-overeenkomst waarmee ze zich vastleggen op het volgen van het MfN-mediationreglement. Dat is bij pre-mediation niet zo. Afspraken die in een pre-mediationgesprek gemaakt worden, stuurt de mediator in een e-mail aan alle partijen. Nadat beide partijen die e-mail bevestigen liggen de afspraken vast. Ook dit is dus minder formeel, want in een mediationprocedure ondertekenen de partijen een officieel document.

Als een pre-mediation niet het gewenste resultaat heeft, kan trouwens altijd nog over worden gegaan naar een mediationtraject.

Wat is het verschil tussen pre-mediation en preventieve mediation?
Het belangrijkste verschil is dat bij pre-mediation misschien nog geen conflict, maar op zijn minst spanning is tussen twee partijen. Bij preventieve mediation is de insteek juist om een lange en prettige samenwerking aan te gaan. Door preventieve mediation willen de partijen spanningen en conflicten proberen te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het maken van afspraken tussen ondernemers die samen een bedrijf starten of wanneer een eigenaar een algemeen directeur aanstelt en die allerlei taken en verantwoordelijkheden van de ondernemer overneemt.

Wanneer zet je pre-mediation in?
Pre-mediation is een goede oplossing voor situaties waarin er al wel irritatie is en misschien zelfs al wat botsingen, maar waar beide partijen nog het vertrouwen hebben dat ze, met een beetje hulp, elkaar weer kunnen vinden. Ze willen beiden leren, zodat ze weer prettig samen kunnen werken.

In veel gevallen is de lucht na een informele pre-mediation geklaard en kunnen beide partijen weer constructief samenwerken. Dat scheelt de werkgever niet alleen een (duurder) mediationtraject, maar ook de kosten die voortvloeien uit een conflict (ziekteverzuim, vervangend personeel) en bovendien een hoop frustratie.

MediationMessenger is een landelijk werkend netwerk van MfN-registermediators, gespecialiseerd in zakelijke en arbeidsmediation.
Neem contact met ons op voor een vraag of situatie waar u mee zit.

Voorkom conflicten met pre-mediation