Landelijk partner voor zakelijke en arbeidsmediation

De resultaten van het onderzoek naar Langlopende letselschadezaken door de Universiteit van Utrecht zijn helder. Er is veel te verbeteren. Zo kan de communicatie met de slachtoffers beter, respectvoller en met meer zicht op de belevingswereld van het slachtoffer. Ook ervaren gedupeerden de bewijspositie als belastend. Speciaal voor deze langlopende dossiers is nu de Letselschade MediationCirkel beschikbaar. Hiermee kunnen betrokken partijen hun zaken sneller afwikkelen, en met meer oog voor de menselijke maat.

Minister: vaker en eerder mediation

De Vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid debatteerde onlangs over hoe langlopende letselschade moet worden aangepakt. Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming wil dat de kwaliteit van schadeafhandeling wordt verbeterd. Hij pleit voor het vaker en eerder inzetten van mediation, en voor het vaker en sneller voeren van een periodiek regiegesprek. Ook moet er meer aandacht komen voor whiplash-patiënten. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat hun schadeafhandeling lang duurt en er veel discussie is met medisch deskundigen over het ontstane letsel.

Speciale aanpak: MediationCirkel

Speciaal voor langlopende letselschadezaken is er nu de MediationCirkel. Deze nieuwe aanpak is ontwikkeld door Wouter Niesink en Judith Dingemanse. Een gezamenlijke visie en passie voor mensen werd de basis voor deze cirkel. De mediators maken verbinding tussen de partijen met herstelgerichte coachingstechnieken. Met als doel: de gedupeerde en verzekeraar zo sneller aan een oplossing te helpen.

Voordelen bij letselschade mediation

Alle betrokken partijen, gedupeerden én verzekeraars, kunnen hun voordeel doen met deze bijzondere vorm van letselschade mediation:

  • Sneller naar een oplossing
  • Vrijheid om zelfstandig beslissingen te nemen
  • Samen werken aan toekomstgerichte oplossing
  • Volop ruimte voor creatieve oplossingen
  • Geheimhouding wat betreft het gehele mediationtraject
  • Kostenefficiënt: geen gerechtelijke procedure, binnen enkele weken duidelijkheid

Meer weten over de Letselschade MediationCirkel? Lees hier meer en kom ook sneller verder

Letselschade: dossiers nu sneller afwikkelen met MediationCirkel

Wouter Niesink

Grondlegger en medeoprichter van MediationMessenger, met als kernwaarde: partijen met een geschil, kwestie of conflict sneller verder te helpen. Partijen zijn gebaat bij een snelle oplossing, en mediation kan dit bieden.

Wouter Niesink maakte in 2001 voor het eerst kennis met de letselschaderegeling. Met een goed gesprek in het achterhoofd, en discussies en schadeberekeningen op de voorgrond ontstond de behoefte om de oplossing aan de mediationtafel te zoeken. Zeker bij langlopende schadezaken biedt dit grote voordelen voor alle partijen.

Letselschade: dossiers nu sneller afwikkelen met MediationCirkel

Judith Dingemanse

In 2006 startte zij LetselVerhalen, een juridisch belangenbehartiger voor letselschadeslachtoffers. LetselVerhalen, met een dubbele betekenis: het verhalen van alle letselschade voor haar cliënten en met oprecht oor en oog voor het verhaal achter het letsel. Voor de verwerking van een ingrijpende gebeurtenis is het van belang dat er erkenning is voor ieders persoonlijk verhaal. Hiermee is de start gemaakt naar een nog meer herstelgerichte dienstverlening richting letselschadeslachtoffers.

Met Judidit ontwikkelde Judith, MfN-mediator en herstelcoach, de ‘mental gift’ voor letselschade-cliënten ter afronding van het letselschadetraject. Vanaf de oprichting is Judith als mediator verbonden aan MediationMessenger.

Lees hier het vervolg op “Letselschade: dossiers nu sneller afwikkelen met MediationCirkel”