Landelijk partner voor zakelijke en arbeidsmediation
Verzuim of gefrustreerd?

Verzuim of gefrustreerd?

‘Verzuim of gefrustreerd?’ is een blog-artikel van MediationMessenger-collega Ingrid Middelkoop. Zij neemt ons mee in een sprekend praktijkvoorbeeld. Deze mediation start nadat de bedrijfsarts aangeeft dat er een “conflict” is. In de praktijk...
4 Grootste problemen bij samenwerken

4 Grootste problemen bij samenwerken

Waar samengewerkt wordt, vallen spaanders. Mediator Ingrid schrijft er over in haar blog. De 4 grootste problemen bij samenwerken worden door haar belicht. Ook reikt ze mogelijke oplossingen aan. Het gaat dan om de volgende mogelijke conflictbronnen: Niet luisteren...
Pesten op de werkvloer

Pesten op de werkvloer

Pesten op de werkvloer blijft helaas een actueel onderwerp. Mediator Herman Schaeffer, aangesloten bij MediationMessenger, heeft er een uitgebreide blog over geschreven. De blog over pesten op de werkvloer geeft een heldere uitleg, van het ontstaan tot de aanpak. Een...
Letselschade: dossiers nu sneller afwikkelen met MediationCirkel

Letselschade: dossiers nu sneller afwikkelen met MediationCirkel

De resultaten van het onderzoek naar Langlopende letselschadezaken door de Universiteit van Utrecht zijn helder. Er is veel te verbeteren. Zo kan de communicatie met de slachtoffers beter, respectvoller en met meer zicht op de belevingswereld van het slachtoffer. Ook...
Mediation in de zorg

Mediation in de zorg

Collega Caroline Brons schetst een boeiende casus uit haar praktijk als MfN-registermediator. In het artikel geeft ze een goed beeld van het verloop van een mediation in de zorg. Het betreft een arbeidsconflict. Het verhaal beschrijft de arbeidskwestie vanaf het...